W sensie prawnym:

Broker ubezpieczeniowy , zgodnie z ustawą z 23.maja 2003 (Dz.U. nr 2003/124 poz.11542 z późń. zm.), to osoba fizyczna lub prawna będąca reprezentantem klienta na rynku ubezpieczeniowym.

Praktycznie:

W odróżnieniu od agenta broker ubezpieczeniowy działa w imieniu lub na rzecz klienta oraz reprezentuje Jego interesy, a nie zakładu ubezpieczeń. Broker nie oferuje usług tylko jednego Towarzystwa, ale ma dostęp do całego rynku ubezpieczeniowego i dzięki temu jest w stanie znaleźć najkorzystniejszą ofertę zarówno pod względem finansowym jak i pod względem zakresu ubezpieczenia. Odpowiednia analiza ryzyka i dostosowanie optymalnego programu ubezpieczenia mogą znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez klienta. Niepełny zakres ubezpieczenia, nieodpowiednie ustalenie sum ubezpieczenia- niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie oraz wysokie franszyzy redukcyjne to częste błędy programów ubezpieczeniowych. Głównym zadaniem brokera jest dostosowanie zakresu polisy, który w pełni zabezpieczy interes firmy w momencie wystąpienia szkody. Do zadań brokera należy negocjowanie warunków, stawek ubezpieczeniowych, składek, a jeśli jest taka konieczność również zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU). Po przeanalizowaniu zebranych ofert z wielu towarzystw ubezpieczeniowych broker przedstawia i rekomenduje klientowi najkorzystniejszą z nich. Za pośrednictwem brokera można więc zawrzeć umowę ubezpieczenia w dowolnym towarzystwie, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla klienta.

Co ważne – usługi brokera z punktu widzenia obsługiwanej firmy są dla niej całkowicie bezpłatne- broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń w formie kurtażu.

Innymi słowy – współpraca z brokerem oznacza, że klient posiada w swojej firmie bezpłatnego doradcę ubezpieczeniowego.