Ubezpieczenie członków zarządu

Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O – ang. Directors & Officers liability insurance) to polisa zapewniająca ochronę wszystkim członkom władz spółki w sytuacji, w której podjęli oni błędne decyzje lub też zaniechali działania, gdy było ono wymagane. Ubezpieczenie D&O chroni więc członków zarządu przed roszczeniami poszkodowanych udziałowców i akcjonariuszy oraz osób trzecich. Polisa ta obejmuje nie tylko zarządzających spółką, ale także ich rodziny i spadkobierców.

Ubezpieczenie D&O jest produktem umożliwiającym pokrywanie nawet bardzo wysokich kosztów związanych z ochroną prawną w przypadku wszczętego postępowania przeciwko ubezpieczonemu, a tym samym pozwala ono przywrócić dobre imię firmy. Polisa D&O umożliwia ponadto sfinansowanie należnych poszkodowanemu kwot odszkodowania (włączając grzywny i kary) oraz znacząco wpływa na podniesienie wiarygodności spółki w oczach udziałowców, akcjonariuszy oraz współpracujących z firmą kontrahentów.

Ubezpieczenie członków zarządu nie stanowi ochrony przed odpowiedzialnością karną, ale wypłacane odszkodowanie jest w stanie pokryć wysokość szkody przekraczającej zdolności kompensacyjne osób odpowiedzialnych za błędne decyzje i tym samym chroni ich majątek osobisty. Ubezpieczenia D&O mogą obejmować poszczególnych członków (polisy indywidualne) jak również całe organy zarządzające. Chronią one przed sytuacjami, gdzie szkoda powstała w wyniku niedotrzymania należytej staranności, m.in. przez:

składanie oświadczeń wprowadzających w błąd,
składanie fałszywych oświadczeń,
naruszenie praw pracowniczych,
naruszenie zaufania,
działanie na szkodę przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie D&O, podobnie jak inne polisy, może zostać rozszerzone o dodatkowe produkty, do których są zaliczane m.in.:

rozszerzenie czasowego zakresu ochrony;
rozszerzenie odpowiedzialności za pracowników spółki niebędących członkami zarządu, ale wykonujących czynności na najwyższym szczeblu firmowym, za które osobiście odpowiadają;
włączenie do polisy odpowiedzialności za opóźnienia w wypłacaniu należności podatkowych;
wydłużenie okresu ochrony dla ustępujących zarządców spółki;
inne produkty zgodne z działalnością firmy.

Zapraszamy do zostawienia kontaktu

Szukają Państwo rzetelnej firmy, która zajmie się wszelkimi sprawami związanymi z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa, floty pojazdów, nieruchomości komercyjnych czy osiedli mieszkaniowych? Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych. Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez Prime Broker Sp. z o.o.

    Zostaw swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

    Call Now Button