OC zarządcy nieruchomości – co warto wiedzieć wybierając tę obowiązkową polisę?

Regulacje dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26.04.2019 ( Dz. Ustaw z dn.29.04.2019 poz.802) jednoznacznie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za wyrządzone szkody w związku z zarządzaniem nieruchomością określając także czas jego trwania, wyłączenia, oraz minimalną sumę gwarancyjną na kwotę równoważną 50 tys. Euro.

Czytaj więcej
Call Now Button