Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.

Mamy świadomość, że informacje zawarte w poniższym artykule mogą stanowić tylko wierzchołek góry lodowej, którą jest temat ubezpieczeń, niemniej jednak ta podstawowa wiedza może pomóc wspólnocie bądź administratorowi nieruchomości znaleźć wspólny język z ubezpieczycielem oraz uniknąć przykrych niespodzianek zarówno podczas podpisywania polisy, jak i w trakcie likwidacji potencjalnej szkody.

Przybliżając poniższe zagadnienia, chcemy uświadomić Państwu, że objęcie całości możliwych do wystąpienia problemów związanych z ubezpieczeniem skomplikowanych technicznie nieruchomości wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i znajomości obowiązujących przepisów.

Dlatego też zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty, który jest w stanie reprezentować Państwa interesy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową. Takim specjalistą, który bez ponoszenia przez Państwo jakichkolwiek dodatkowych kosztów będzie broker.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma na celu chronić mienie przed skutkami zdarzeń losowych nagłych i nieprzewidzianych.

Ubezpieczenie nieruchomości

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość ubezpieczenia budynku wraz ze stałymi elementami, maszynami, urządzeniami i pozostałą infrastrukturą według zasady sum stałych i następujących wartości: odtworzeniowej (nowej) lub rzeczywistej.

Deklarowana suma ubezpieczeniowa powinna w 100% odpowiadać:

  • wartości odtworzeniowej (nowej) odpowiadającej kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego lecz nieulepszonego. W odniesieniu do budynków będą to koszty odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz rodzaju zastosowanych materiałów albo
  • wartości rzeczywistej odpowiadającej wartości odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne budynku i zazwyczaj odszkodowanie nie pokryje w pełni kosztu remontu.

Suma ubezpieczenia, jak ją wyliczyć

Zalecamy, aby suma ubezpieczenia budynku była podawana wg wartości odtworzeniowej, gdyż tylko wtedy wspólnota mieszkaniowa uniknie potrącania procentowego zużycia technicznego przy ewentualnej wypłacie odszkodowania.

Z uwagi na wiek budynku i zużycie techniczne nieruchomości przekraczające 50-60%, nie zawsze można ubezpieczyć budynek według wartości odtworzeniowej. Obowiązuje nawet zasada, że jeśli budynek jest zużyty w ponad 50%, to automatycznie jest kwalifikowany jako rzeczywisty i wtedy należy pozostać przy wartości rzeczywistej, chyba że w budynku w ciągu ostatnich 25 lat zostało wymienionych łącznie co najmniej pięć z podanych poniżej elementów budynku lub co najmniej trzy elementy, przy czym obowiązkowa jest w tym wymiana pokrycia dachu.

Ocenie podlegają wymiany następujących elementów budynku:

  • konstrukcja dachu,
  • pokrycie dachu,
  • instalacja elektryczna,
  • sieć wodno-kanalizacyjna,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • stolarka okienna i drzwiowa,
  • instalacja gazowa,
  • instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku wartości odtworzeniowej (nowej) problematycznym może być ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia, gdyż niedoszacowanie jej może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla wspólnoty mieszkaniowej (proporcja sumy stałej).

Więcej o ubezpieczeniu wspólnot mieszkaniowych przeczytasz tutaj: https://primebroker.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-wspolnoty-mieszkaniowej/.

Poprzedni post
Call Now Button