Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe to produkty, które chronią podmioty wykonujące transakcje obarczone ryzykiem strat finansowych. Polisy tego typu stanowią zabezpieczenie w sytuacjach, gdy partnerzy biznesowi nie dotrzymują terminów płatności lub dostarczają produkty i usługi o niskiej jakości, niezgodnej z wcześniejszymi ustaleniami. Najczęściej spotykane na polskim rynku ubezpieczenia finansowe to gwarancja ubezpieczeniowa oraz ubezpieczenie należności.

Gwarancja ubezpieczeniowa to instrument finansowy, który zapewnia beneficjentowi wypłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe określonej kwoty, gdy dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Dzięki tej polisie nie ma konieczności zamrażania środków przez firmę np. na wpłatę wadium przetargowego czy zabezpieczenie kredytu bankowego. Inną bardzo dużą zaletą płynącą z posiadania gwarancji ubezpieczeniowej jest zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa. Rozsądnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o linię gwarancyjną na gwarancje ubezpieczeniowe. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe poddaje sytuację finansową firmy jednorazowej analizie, zaś następstwem umowy jest wystawienie gwarancji w ramach przyznanego limitu.

W naszej ofercie znajdują się następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu/gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy. Jest to jedna z form stanowiących zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się z zobowiązań, którego wymaga od wykonawcy zleceniodawca. Jest to gwarancja udzielana na czas trwania całego zlecenia – od dnia zawarcia kontraktu/umowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego.
Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki. Jest to akceptowalna forma zabezpieczenia roszczeń wynikających z nierozliczenia się lub niezwrócenia w terminie zaliczki pobranej przez wykonawcę.
Gwarancja ubezpieczeniowa wadium. Jest niezbędna przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium.

Ubezpieczenie należności zabezpiecza firmę na wypadek pojawienia się nagłych strat wynikających np. z nieotrzymania płatności od kontrahenta.

Zapraszamy do zostawienia kontaktu

Szukają Państwo rzetelnej firmy, która zajmie się wszelkimi sprawami związanymi z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa, floty pojazdów, nieruchomości komercyjnych czy osiedli mieszkaniowych? Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych. Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez Prime Broker Sp. z o.o.

    Zostaw swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

    Call Now Button