Zapraszamy na darmowy audyt ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Dowiedz się czy Twoja polisa zapewnia odpowiednią ochronę i czy nie przepłacasz.

Dowiedz się więcej >>

Ubezpieczenie wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej oraz ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej to produkt ubezpieczeniowy obejmujący swoim zakresem części wspólne budynków wielomieszkaniowych. Pozwala on uzyskać odszkodowanie w razie szkód powstałych w wyniku pożarów i innych zdarzeń losowych określonych w umowie ubezpieczenia. Może też stanowić zabezpieczenie mienia wspólnoty mieszkaniowej przed rabunkiem, kradzieżą z włamaniem, dewastacją, czy graffiti. Ubezpieczenie tego typu nierzadko zawiera też ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Majątek wspólnoty mieszkaniowej ubezpiecza się w następujących zakresach:

podstawowym, który zapewnia wypłatę odszkodowania w takich sytuacjach jak m.in. wystąpienie pożaru, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, gradu, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, osuwanie się ziemi, a także kradzież z włamaniem i rabunek;
rozszerzonym, w którym dodatkowo ochroną mogą zostać objęte takie przypadki, jak wystąpienie katastrofy budowlanej czy awaria urządzeń C.O. i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
z możliwością zastosowania rozszerzonej ochrony obejmującej m.in. ryzyko wystąpienia przepięć, dewastacji budynku, dymu, sadzy.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte budynki i budowle, wyposażenie, prywatne mienie pracowników wspólnoty mieszkaniowej, mienie osób trzecich, maszyny i urządzenia. Stosuje się przy tym zasadę sum stałych, a deklarowana suma ubezpieczenia powinna w pełni odpowiadać wartości odtworzeniowej (pozwalającej przywrócić uszkodzone mienie do stanu nowego, ale nie ulepszonego) lub rzeczywistej (równowartej wartości odtworzeniowej pomniejszonej o zużycie techniczne budynku; dotyczy nieruchomości, których zużycie techniczne przekracza 50%-60%). Jeśli jest to możliwe, zaleca się podawanie sumy ubezpieczenia budynku zgodnie z jego wartością odtworzeniową. Należy przy tym pamiętać, że niekorzystne jest zarówno nadubezpieczenie, czyli zawyżenie sumy ubezpieczenia, jak i niedoubezpieczenie, a więc jej zaniżenie skutkujące uzyskaniem zbyt niskiego odszkodowania. Ustalenie poprawnej sumy ubezpieczenia odpowiadającej faktycznej wartości budynku oraz adekwatnej do oczekiwanej ochrony to gwarancja, że wypłacone odszkodowanie w pełni pokryje koszty usunięcia szkód.

W skład ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wspólnoty mieszkaniowej wchodzi wariant ogólny, a także OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej i rady nadzorczej oraz OC w życiu prywatnym członków wspólnoty mieszkaniowej. OC wspólnoty mieszkaniowej może być rozszerzone m.in. o klauzulę zalania, odpowiedzialności wzajemnej oraz ochrony inwestycyjnej.

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Przy okazji ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych bardzo często zawieramy ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości. Polisa OC zarządcy nieruchomości jest zawierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, będącego osobą fizyczną i posiadającego stosowną licencję zarządcy.

Zapraszamy do zostawienia kontaktu

Szukają Państwo rzetelnej firmy, która zajmie się wszelkimi sprawami związanymi z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa, floty pojazdów, nieruchomości komercyjnych czy osiedli mieszkaniowych? Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych. Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez Prime Broker Sp. z o.o.

    Zostaw swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

    Call Now Button