Ubezpieczenie budowlano-montażowe (polisa CAR/EAR/CPM)

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu stanowi zabezpieczenie interesów inwestora oraz wykonawcy, któremu powierzone zostało zlecenie. Ubezpieczenie budowy (ubezpieczenie CAR) obejmuje wszelkie roboty kontraktowe, wykorzystywane do budowy materiały, wartość wykonywanych prac oraz sprzęt i urządzenia budowlane. Natomiast w przypadku ryzyka montażowego (polisa EAR) ochroną objęte są szkody w mieniu na terenie montażu.

Podobnie jak w przypadku znakomitej większości polis, również ubezpieczenie budowlano-montażowe może być rozszerzone. Godnym polecenia wariantem jest rozszerzenie ubezpieczenia o szkody rzeczowe powstałe wskutek:

wad materiałowych,
wad odlewniczych,
wystąpienia błędów projektowych,
wystąpienia błędów wykonawczych i montażowych na terenie budowy.

Do polisy mogą zostać włączone również różne klauzule. Rozsądnym rozwiązaniem jest klauzula części wadliwych, która pokrywa koszty powstałe w wyniku przeprowadzania prac budowlano-montażowych. Dotyczy ona szkód powstałych w czasie trwania gwarancji oraz na mieniu istniejącym będącym własnością inwestora.

Ubezpieczenie CAR, czyli ubezpieczenie prac budowlanych, nazywane również ubezpieczeniem wykonawców. Obejmuje ono szkody powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, jak m.in. pożar, powódź, osuwanie się gruntu, wichura, a także nieprawidłowe wykonawstwo, błąd ludzki czy akty wandalizmu.

Ubezpieczenie EAR (ryzyk montażowych) – obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace związane z montażem konstrukcji szkieletowych, ciągów technologicznych, maszyn elektrycznych i mechanicznych, aparatów itp.

Ubezpieczenie CPM (ang. Contractors Plant Machinery) dotyczy maszyn budowlanych oraz sprzętu wykorzystywanego podczas budowy. Zakres polisy można dodatkowo rozszerzyć o ochronę maszyn na czas ich przewożenia bądź poruszania się po drogach publicznych.

Ubezpieczenie budowy domu to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla inwestora, zaś ubezpieczenie CAR, a także ubezpieczenie CPM i EAR to polisy pozwalające chronić interesy przedsiębiorców działających w branży budowlanej.

Zapraszamy do zostawienia kontaktu

Szukają Państwo rzetelnej firmy, która zajmie się wszelkimi sprawami związanymi z ubezpieczeniem przedsiębiorstwa, floty pojazdów, nieruchomości komercyjnych czy osiedli mieszkaniowych? Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do pozostawienia danych kontaktowych. Oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usług świadczonych przez Prime Broker Sp. z o.o.

    Zostaw swój numer telefonu i oddzwonimy do Ciebie.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

    Call Now Button