Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – zarówno niedoszacowanie jak i nadubezpieczenie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla wspólnoty mieszkaniowej. Zarówno niedoubezpieczenie, jak i nadubezpieczenie może być bolesne w skutkach.

Nadubezpieczenie to sytuacja, w której dochodzi do zawyżenia sumy ubezpieczenia.  Wiąże się to oczywiście ze znacząco wyższymi składkami, zaś należy być świadomym, że  Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie do faktycznej wysokości szkody, pomimo płaconych wyższych składek .

Niedoubezpieczenie zachodzi, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia, czyli budynku wspólnoty mieszkaniowej. Jej konsekwencje mogą być również bolesne – wiąże się to z proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości należnego odszkodowania (zasada proporcji do sumy ubezpieczenia). Oznacza to, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o tyle procent, o ile zaniżona została suma ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że włączając do polisy klauzulę leeway 120%, w przypadku ubezpieczenia budynku wg wartości odtworzeniowej, zasada proporcji będzie stosowana, jeżeli niedoubezpieczenie przekroczy wartość 20%.

Zmniejszenie odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie ma zastosowania, jeśli:

  • wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia;
  • w ubezpieczeniach w systemie na pierwsze ryzyko – dotyczy ryzyka, m.in. wandalizmu, kradzieży z włamaniem, szyb od stłuczenia.

W interesie firm brokerskich, takich jak firma Prime Broker, leży właściwa ochrona majątku klientów, a gdy ochrona ta zostanie naruszona i dojdzie do szkody, Prime Broker pomoże w uzyskaniu odszkodowania pozwalającego na pełne odtworzenie mienia do stanu sprzed zniszczenia.

Poprzedni postNastępny post
Call Now Button