Zacznijmy od zdefiniowania bardzo często mylonych bądź błędnie używanych pojęć: AGENT ubezpieczeniowy i BROKER.

Agent ubezpieczeniowy jest przedstawicielem określonej firmy ubezpieczeniowej (czasami kilku) i działa w jej interesie i na jej rzecz.

Broker ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz klienta, tj. ubezpieczonego. Poszukuje dla niego optymalnej oferty wśród rozwiązań proponowanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz reprezentuje jego interesy w kontaktach z tymi firmami.

Czym zajmuje się broker ubezpieczeniowy

Broker nie oferuje usług tylko jednego towarzystwa, ale ma dostęp do całego rynku ubezpieczeniowego i dzięki temu jest w stanie znaleźć najkorzystniejszą ofertę zarówno pod względem finansowym, jak i zakresu ubezpieczenia.

Broker, który dysponuje wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów, ma doświadczenie w różnych przedmiotach ubezpieczenia oraz odpowiedni warsztat do analizy ryzyka, zna oferty i techniki negocjacyjne używane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe i jest w stanie przygotować optymalny program ubezpieczenia mogący znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów ponoszonych przez klienta. 

Zadania brokera

Brokerzy za swoje główne zadanie przyjmują ochronę klienta przed ryzykiem związanym z:

  • nieodpowiednim zakresem ubezpieczenia;
  • nieodpowiednim ustaleniem sum ubezpieczenia (niedoubezpieczenie lub nadubezpieczenie);
  • wysokimi franszyzami redukcyjnymi;
  • niewiedzą i nieznajomością przepisów i kruczków branży ubezpieczeniowej.

Broker dostosowuje zakres polisy, tak aby w pełni zabezpieczyć interes klienta na wypadek powstania szkody, a w razie jej wystąpienia pomaga i nadzoruje proces jej likwidacji, a także wypłaty odszkodowania.

Za pośrednictwem brokera można zawrzeć umowę ubezpieczenia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla klienta. 

Do zadań brokera należy negocjowanie z firmą ubezpieczeniową warunków, stawek ubezpieczeniowych, składek, a jeśli jest taka konieczność również zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU).

Oferta rekomendowana przez brokera jest ofertą indywidualną, uszytą na miarę. Jest ona wynikiem analizy wielu ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych pod kątem parametrów istotnych z punktów widzenia klienta.

Na koniec ostatnia, choć bardzo istotna informacja:

Usługi BROKERA są dla klienta całkowicie bezpłatne – BROKER otrzymuje wynagrodzenie od Zakładów Ubezpieczeń w formie kurtażu.

Następny post
Call Now Button