Naszymi usługami są wszelkie czynności, związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym. Nasi klienci mogą mieć pewność, że poniższe czynności będą przez nas rzetelnie wykonywane:

– zbadanie i ocena potrzeb klienta,
– analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego,
– slip brokerski – zapytanie ofertowe,
– negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
– przedstawienie ofert wielu zakładów ubezpieczeń i rekomendacja najkorzystniejszej,
– zawieranie ubezpieczeń,
– doraźna obsługa klienta,
– administracja dokumentów,
– pomoc w likwidacji szkód.

Nasza firma oferuje m.in. następujące rodzaje ubezpieczeń:

* Ubezpieczenia majątkowe
* Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
* Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O)
* Ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR)
* Ubezpieczenia transportowe (CARGO)
* Ubezpieczenia komunikacyjne (floty pojazdów)
* Ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe)