Jeżeli zdarzyła się Państwu szkoda, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem:

– telefonicznie: (22) 498 94 98,      (22) 424 05 53lub poprzez e-mail: biuro@primebroker.pl

Niezbędne do podjęcia przez nas odpowiednich działań będą poniższe informacje:

– opis zdarzenia ( przyczyna, miejsce i czas wystąpienia szkody),
– numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda,
– dokumentacja fotograficzna,
– szacowana wielkość strat,
– osoba do kontaktu / imię, nazwisko, telefon, e-mail .

Po zarejestrowaniu przez nas szkody u ubezpieczyciela, będziemy ją monitorować, czuwać nad sprawnym procesem likwidacji oraz na bieżąco Państwa informować o jej przebiegu, aż do momentu wypłaty odszkodowania włącznie.